Zajęcia komputerowe w Multisali

W ramach projektu z Budrzetu partycypacyjnego na rok 2018 „Kursy komputerowe dla dzieci i Seniorów” realizujemy szereg kursów komputerowych.

Wszystie kursy są darmowe i nie wymagają własnego sprzętu wymagają jedynie zapisów na poszczególne kursy.

Prowadzone są w Multisali przy szkole sp 212 (ul. Czarnomorska 3 – wejście od strony szkolengo okródka, ujęcia wody oligoceńskiej)

Rodzaje zajęć:

Poniżej znajduje się tygodniowy plan zajęć.