Konkurs na Maskotkę Stegien

KONKURS „MASKOTKA STEGIEN”

ZASADY KONKURSU:
1. Stwórz kolorowy szkic Maskotki Stegien i nazwij ją. Szkic może być namalowany lub wydrukowany (w
przypadku zwycięstwa pracy wykonanej komputerowo będzie potrzebny plik z oryginalnym rysunkiem).
Konkurs skierowany jest do osób w każdym wieku.
2. FORMAT PRACY: kartka A4
3. TECHNIKA: dowolna (rysunek, szkic, projekt komputerowy)
4. TERMIN: 14 kwietnia 2019r.
5. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
1. Ośrodek Kultury Aktywne Stegny (OKAS) – ul. Barcelońska 1 mail: info@okas.pl tel: 513 418 223
2. FUNDACJA VOCATI – mail: a.talarek@vocati.pl tel:513-172-266
3. KANCELARIA PARAFIALNA ul. św. Bonifacego 9
4. Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 339
6. Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
7. Każda praca powinna być z drugiej strony opatrzona ODPOWIEDNIĄ METRYCZKĄ zawierającą: imię i
nazwisko, telefon kontaktowy a także, w przypadku osoby niepełnoletniej PODPISANĄ PRZEZ
RODZICA LUB OPIEKUNA zgodę na udział dziecka w konkursie. Metryczka do pobrania na stronie
http://okas.pl/maskotka.pdf
8. KOMISJA KONKURSOWA: Kierownik Administracji Stegny Południe, Dyrektor SP 212, Dyrektor
SP339, Proboszcz Parafii, Prezes OKAS, Prezes Fundacji Vocati
9. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno pomysłowość i kreatywność jak i estetykę
pracy. Maskotka powinna budzić skojarzenia ze Stegnami.
10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD: 27 kwietnia podczas Stegnalii na boisku przy ul.
Maltańskiej. Nagrodą główną jest miniwieża audio.
11. Wszystkie projekty biorące udział w konkursie pozostaną własnością Partnerstwa Nasze Stegny, które
zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
12. Zwycięski projekt zostanie rozpowszechniany jako oficjalna Maskotka Stegien i będzie używana jako
znak rozpoznawczy naszych osiedli.
13. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt:
info@okas.pl tel: 513 418 223 lub a.talarek@vocati.pl lub: 513-172-266

Dodaj komentarz