Partnerstwo „NASZE STEGNY”

Partnerstwo Nasze Stegny powstało wiosną 2012r. Jest dobrowolnym, niedochodowym porozumieniem zawartym pomiędzy lokalnymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie Stegien. Kilkanaście osób łączy jeden cel: realizacja praktycznych działań na rzecz rozwoju społecznego osiedli. Poprzez wspólną pracę i złączenie potencjału każdego z Partnerów można osiągnąć więcej. Wszyscy uczestnicy Partnerstwa przystąpili do niego dobrowolnie, zachowując dotychczasową autonomię i mogąc zakończyć uczestnictwo w nim w każdej chwili. Słowa charakteryzujące Partnerstwo – słowa wytrychy: lokalność, sąsiedzkość, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

„Rewitalizacja to jednak nie tylko remonty budynków, to także zmiana nastawienia mieszkańców, ich uczuć, związanych z osiedlem – rewitalizacja to zmiana mentalna. Aby osiągnąć sukces w procesie odnowy osiedla muszą brać udział wszyscy z nim związani ludzie – urzędnicy, mieszkańcy, przedsiębiorcy, deweloperzy, organizacje pozarządowe. Potrzebne jest partnerstwo”.

 

„Ludzie często mają za mało woli działania i boją się podejmować inicjatywę. Trzeba umieć ich zmotywować. Najtrudniejszy jest pierwszy raz. Jeśli uda się kogoś namówić, żeby przyszedł raz i spróbował, jest duża szansa, że włączy się w coś na stałe. Musi zadziałać „poczta pantoflowa”. Jeden musi wciągnąć drugiego”.