Wstęp do programowania dla dzieci od lat 7

Zapraszamy na DARMOWE zajęcia z programowania dla dzieci od lat 7. Na zajęciach dzieci poprzez zabawę będą uczyły się podstaw programowania. W ramach kursu dzieci uczą się logicznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązaywania zadań wykorzystując do tego techniki podziału bardziej złożonych problemów na mniejsze. Ponieważ większość zagadnień programistycznych można rozwiązać na różne sposoby, dzieci będą miały okazję do wykazania się kreatywnością

Lokalizacja

Multisala przy szkole sp212 (ul. Czarnomorska 3). Wejście od strony ogródka szkolnego, ujęcia wody oligoceńskiej.

Terminy

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach

  • soboty w godzinach 13:30 – 14:45
  • niedziele w godzinach 10:55 – 12:10

Zapisy

Zapisy na zajęcia telefonicznie pod numerem: +48 513 418 223 lub info@okas.pl

Dodaj komentarz